Jump to content

Välkommen till Forum om Thailand!

Inte medlem än? Registrera dig nu direkt!

BLI MEDLEM

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Last week
 2. John lokander

  Gul bok

  Om jag köper hus på arrenderad tomt, vem hjälper mig med gula boken? Husägaren eller markägaren? vilka dokument erfordras och var lämnar man dokumenten?
 1. Load more activity
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×