Jump to content

Välkommen till Forum om Thailand!

Inte medlem än? Registrera dig nu direkt!

BLI MEDLEM

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/23/2018 in all areas

  1. 1 point
    När dottern hade maginfluensa i Thailand och fick uppsöka en klinik för att träffa en doktor kostade det 1200 kr för oss, så det är väl så att är man inte skriven i landet får man snällt betala. Gäller säkert de flesta länder i världen.
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×